Come Nu Kom Now
Part 2

31 maj 2024 - 30 juni 2024

Come Nu Kom Now

 21 maj 2024

Vernissage 31 maj 16.00 - 20.00

Öppettider under midsommar
Torsdag 20/6 - Söndag 23/6 STÄNGT

 

Come Nu Kom Now är en tvådelad utställning av curatorgruppen dotdotdot som äger rum i London och Stockholm under 2023 och 2024.

I den första delen av utställningen samlade dotdotdot en grupp sverigebaserade konstnärer som ställde ut i London i november 2023. Nu presenteras den andra delen av utställningen där konstnärer som är verksamma i Storbritannien ställer ut sina verk här på Galleri Gemla i Stockholm.

Dotdotdots avsikt är att skapa dialoger mellan konstnärer, galleri och publik på internationell nivå. Att berika den svenska och brittiska konsthantverksscenen och samtidigt främja internationellt utbyte.

Om Dotdotdot
Dotdotdot grundades 2019 av Lisa Juntunen Roos, Petter Rhodiner och Amy Worrall ur en frustration över bristen på konstnärsdrivna initiativ i Stockholm.

Deras vision är att synliggöra ett nytt och spännande konsthantverk och samtidigt ge det samma respekt och utrymme som andra konstformer, med ett fokus på humor och tillgänglighet för konstnärerna, besökarna och de själva. Deras uppgift är att lyfta fram konsthantverket som det spännande, experimentella och vitala fält det är, och samtidigt vara ett drivande organ för representation, jämlikhet och ansvarstagande.

Dotdotdot curerade nyligen detta års och fjolårets vårutställning på Konstfack. Utöver Come Nu Kom Now i London har de producerat 10 utställningar under de senaste 4 åren, som visat över 80 olika konstnärer.

 

Come Nu Kom Now is a two part exhibition (2023-24) by dotdotdot, spanning across London (UK) and Stockholm (SWE).

The first part of CNKN took place in Shoreditch, London in November 2023, showcasing 10 artists living and working in Sweden. This second part takes place in Stockholm 2024, showcasing artists living and working in the UK.

Dotdotdot’s aim is to create dialogues between artist, gallery and audience on an international level, enriching the craft field across Europe.

 

About Dotdotdot
Dotdotdot was founded by Lisa Juntunen Roos, Petter Rhodiner and Amy Worrall in 2019 out of a frustration at a lack of artist run spaces and initiatives in Stockholm.

Dotdotdot’s duty is to present new and exciting craft, giving it the same respect as all other visual art forms, with a focus on fun and accessibility for artists, our audience and ourselves. They want to showcase craft as the exciting, experimental and vital field it is, whilst pushing for representation, equality and accountability. 

Dotdotdot recently curated this year's and last year's spring show at Konstfack. In addition to Come Now Come Now in London, they have produced 10 exhibitions over the past 4 years, showcasing over 80 different artists.

Hitta hit

Fler utställningar på GALLERI Gemla

Fler utställningar

Vakna upp

På spaning efter framtiden

Kan vi använda oss av konsthistorien för att skapa oss en bild av framtiden? Vad kan vi egentligen lära oss av histor...

 1 feb - 31 dec 2024

Jönköpings läns m..., Jönköping

Fler Gallerier/Museer i närheten