Magasin III

/media/l3smbbal/magasin-3.jpeg

Magasin III Museum for Contemporary Art är en av Europas ledande institutioner för samtida konst och ligger i ett av de gamla lagerhusen i Stockholms frihamn, som också heter Magasin 3.

Magasin III är en plats där den samtida konsten står i centrum. Vi vill utmana och inspirera människor och dela med oss av var vår kultur befinner sig just nu. Sedan starten 1987 har vi stöttat konstnärlig verksamhet genom separatutställningar och tematiska grupputställningar med internationellt etablerade konstnärer som även får möjligheten att producera nya verk. Vårt utställningsprogram ger även återblickar och reflektioner kring konstnärskap som Magasin III har visat i tidigare sammanhang och har verk av i samlingen.

Magasin III Museum for Contemporary Art grundades 1987 av David Neuman och Robert Weil, och har sedan starten aktivt stöttat konstnärlig verksamhet genom utställningar, produktionen av konst och förvärv till samlingen. Vi tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle. Magasin III är en fristående kulturinstitution inom den privatägda koncernen Proventus AB samt Familjen Robert Weils stiftelse. Stiftelsen är genom flera institutioner och projekt djupt engagerad inom bild-, film- och scenkonst, utbildning, hållbarhetsfrågor och gränsöverskridande samtal med respekt för religionens betydelse.

Hitta hit

Inga aktuella utställningar!