Pål Svensson

6 april 2024 - 28 april 2024

Pål Svensson

 03 januari 2024

– Jag har nu arbetat med projekt och skulptur i offentliga miljöer i över 40 år.
Mitt stora intresse för stadsbyggnad och arkitektur har varit en stor drivkraft, och medförde att jag tog en examen i kulturgeografi vid Göteborgs Universitet. Detta har varit till stor hjälp i min förståelse av konstens roll.

- Konst är ett helt annat språk än samhällets lagar och regler, här får känslor och värderingar en större betydelse. Den privata tolkningen ges ett stort spelrum, och konstens intentioner får möjlighet att nå betraktaren på ett mer direkt sätt. En skulptur eller ett konstverk markerar en plats, en anhalt för reflektion och eftertanke. En idé förmedlas från konstnären till betraktaren, och blir en personlig upplevelse. Man förflyttas från en vardag till en situation där alla intryck blir viktiga, man betraktar omgivningen på ett nytt sätt.

Dagens konst vill engagera genom kommunikation och medskapande. Betraktaren blir en del i skapandet av konst. Merparten av mina verk bjuder in till detta.

Hitta hit

Fler utställningar på Göteborg Konstförening

Fler utställningar

Abisko 1:1 — Hendrik Zeitler

Lokal: Galleriet - Inre rummet

Fjäll och fotografi väcker en djupgående bild inom oss och omfattar toppar, vidsträckta vyer och dramatiska himlar. H...

 16 feb - 10 mar 2024

Konstepidemin, Göteborg

Daniel Björkert

Foto

"Det är det enkla, det stillsamma och det melankoliska som jag eftersträvar när jag skapar mina bilder...."

 17 feb - 10 mar 2024

Väsby Konsthall, Upplands Väsby

Fler Gallerier/Museer i närheten