UTOMHUSUTSTÄLLNING - CRAIG AMES

FOTOGRAFIER AV BRITTISKA ALGER – AI-AVBILDNINGAR, 2022

Utställningen är avslutad! 12 maj 2023 - 31 maj 2024

UTOMHUSUTSTÄLLNING -  CRAIG AMES

 19 april 2023

I mitten av 1800-talet skapade den brittiska botanikern och fotografen Anna Atkins världens första fotobaserade botaniska artförteckning. Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions (1843-1853) gjorde med hjälp av dåtidens allra modernaste teknik, och har fortsatt att inspirera generationer av konstnärer och bildskapare. Craig Ames använder på motsvarande sätt dagens mest banbrytande teknik för att skapa det han kallar ”AI-avbildningar”. Ames har tagit de latinska namnen på flera arterna som Atkins illustrerade, för att sedan processa dem i en AI-generator, och på så vis skapa helt nya former. Det ”fotografiska” resultatet har märkts upp och katalogiserats i en ny visuell taxonomisk bestämning av de simulerade algerna. Hans syntetiska organismer förvränger gränserna mellan verkligt och artificiellt samtidigt som de framhäver den allt starkare kopplingen mellan den naturliga världen och den simulerade hyperverkligheten. Craig Ames är en brittisk konstnär som i sina verk utforskar verklighetens gränser, simulering och AI-genererade bilder. Han rör sig mellan en rad olika medier, som fotografi, AI-bildbehandling, text och insamlat material från internet. Hans intresse för fotografi väcktes när han tjänstgjorde som stridssoldat i den brittiska armén och gick en kurs i att fotodokumentera bevis. På senare år har han utvecklat ett intresse för den snabba tekniska utvecklingen, för artificiell intelligens, och för de många etiska utmaningar som möter oss när AI-tekniken blir alltmer tillgänglig.

Hitta hit

Fler utställningar på Landskrona Foto

Fler utställningar

EWK

EWK tecknar kultureliten

Betraktaren ska liksom höra den avbildade personens röst. Det var EWK:s målsättning när han tecknade sina karikatyrer...

 17 feb - 18 aug 2024

Arbetets museum, Norrköping

Fler Gallerier/Museer i närheten