Landskrona Foto

/media/vpwbb3cf/peoolsson230620_011compb.jpg

Landskrona Foto är samlingsnamnet för ett centrum för den fotografiska bilden som spänner över områden som utställningar, evenemang, fotohistoria, fotoboken, residensverksamhet och samlingar. Den viktigaste beståndsdelen, den vi kallar ’The highlight of Photography’ är vår festival där kärlek till fotografiet, engagemanget och satsningen på Landskrona som fotografins mötesplats når sitt crescendo. 

Vår vision är vara en relevnat mötesplats för fotografi – där det etablerade och det experimenterande möts och stimulerar allmänhetens förståelse för fotografin och dess värde för samhället.

Hitta hit

Aktuella utställningar

Den innersta kretsen

Färgfotografier från det förflutna

 22 sep - 25 feb 2024

Landskrona Foto, Landskrona

UTOMHUSUTSTÄLLNING - CRAIG AMES

FOTOGRAFIER AV BRITTISKA ALGER – AI-AVBILDNINGAR, 2022

 12 maj - 24 feb 2024

Landskrona Foto, Landskrona