Strangers to ourselves

Fotograf Hashem Shakeri

9 februari 2024 - 25 augusti 2024

Strangers to ourselves

 21 december 2023

Hashem Shakeri (f. 1988) är konstnär, fotograf och filmare som arbetar mestadels i Iran och Afghanistan. Här möter vi människorna bakom kampen för ett liv i frihet och trygghet sett genom hans lins.

Hashem Shakeris verk utforskar skärningspunkten mellan identitet, exil och sociala utmaningar.
Genom fotografi och film, försöker Shakeri uppmärksamma och ifrågasätta tidigare okända mellanmänskliga berättelser samt belysa komplexiteten och nyanserna i vad det är att vara människa.

Han upptäckte fotografi redan i tonåren och började på egen hand utveckla sina färdigheter. Efter många år av flitigt fotograferande bestämde han sig till slut för att helt och hållet ägna sig åt fotografi professionellt. Sedan dess har han arbetat som dokumentärfotograf och bildjournalist.

Shakeris centrala fråga är hur klimatkatastrofer, samt politiska och sociala omvälvningar, påverkar individer och samhällen i Iran och Afghanistan. Hans arbete undersöker konsekvenserna av förskjutning och utanförskap, samt belyser upplevelserna hos dem som har blivit marginaliserade eller bortglömda.

I utställningen får vi möta kvinnorna bakom kampen för ett liv i frihet och trygghet. 
Hashem Shakeri möter människorna på deras villkor och förmedlar en samtida dokumentär berättelse på högsta internationella nivå, fotografier som värmer, skrämmer och fascinerar.


Fliosofen Julia Kristeva lyfter tanken att vi alla består av en främling vid sidan av vårt inre jag. Hon påstår att om vi lär känna denna främling kommer vi också att vara beredda att acceptera främlingar utanför oss själva. Foto: Hashem Shakeri

Hitta hit

Fler utställningar på Värmlands Museum

Fler utställningar

Visioner. Katarina Löfström

Katarina Löfströms videokonst och skulpturala installationer befinner sig långt från det talade och skrivna ordet.

 25 maj - 20 okt 2024

Thielska Galleriet, Stockholm

Fler Gallerier/Museer i närheten