Under isen ligger himlen

Helena Blomqvist & Maria Friberg

Utställningen är avslutad! 23 september 2023 - 7 januari 2024

Under isen ligger himlen

 13 november 2023

Under hösten presenterar Varbergs konsthall utställningen Under isen ligger himlen med konstnärerna Helena Blomqvist och Maria Friberg.

I utställningen Under isen ligger himlen möts två konstnärskap som använder sig av det fotografiska mediet på olika sätt.

I fokus står människans relation till naturen och djurriket. Med en poetisk blick på samtidens utmaningar kring klimatförändringar och miljön, söker Helena Blomqvist och Maria Friberg efter balansen mellan hopp och dystopi.

Helena Blomqvist
I Helena Blomqvists bildvärld finns teman som drömmar, miljöfrågor, utanförskap och tidens obevekliga gång. Ofta har de hotade djurarterna huvudrollen. Bildsviten On the Ending of Species visar djurens stillsamma betraktande av världens tillstånd och mänsklighetens härjningar under antropocen. Djuren vandrar omkring på brandhärjade och uttorkade platser på jorden. Begreppet ändling presenteras: en ändling är den sista kända individen av en art eller underart. När ändlingen dör, försvinner med den hela arten. Bildsviten blir som en sorgesång över det som går förlorat. Tankar väcks också om en bättre värld bortom denna. Ett sökande efter en magisk övergång till paradiset: de sälla jaktmarkerna och de eviga vidderna. Drömmer djuren, likt oss människor, också om något bättre?

Maria Friberg
I Maria Fribergs olika bildserier undersöks människans relation till naturen. Ofta arbetar hon med oppositionstemat natur/kultur, där hon låter natur i olika former möta människan och hennes artefakter.
I Days of Eyes befinner vi oss i ett tropiskt växthus. Bland gestalter och växter hänger kablar och sladdar. I ett ständigt uppkopplat och virtuellt samhälle diskuterar bilderna om vi kanske har tappat vår koppling till den fysiska världen och naturen. Mirroring Nature består av olika närbilder på växtlighet. Bilderna är formade som antika speglar och öppnar upp till en spegling av oss själva, vår relation till naturen och vårt ansvar gentemot den.

I bildsviterna Night Vision och Handed befinner vi oss i en drömsk och sagolik skog. Night Vision befolkas av unga människor och väcker tankar om hoppet i det passiva motståndet. Hur effekten av att ”inte göra” blivit en revolution i en yngre generation. I Handed ser vi väskor och kläder flyta omkring. Serien handlar om överlämnandet och det vemodiga i att släppa taget och lämna något bakom sig. Att gå vidare från en plats eller ett tillstånd, till ett nytt. Utställningen Under isen ligger himlen undersöker hierarkier och ställer frågor kring idén om människans överlägsenhet över djur och natur. Vad betyder naturen för oss idag? I en värld med översvämningar och bränder, vart vänder vi vår blick efter sökandet av en hoppfull framtid?

Hitta hit

Fler utställningar på Varbergs Konsthall

Fler utställningar

Romantikens blick

 26 sep - 5 jan 2025

Nationalmuseum, Stockholm

Fler Gallerier/Museer i närheten