Örebro konsthall

/media/o5jf5z01/fasad-kk-öbkhl.jpg

Örebro konsthall har som uppdrag att visa samtidskonst av hög kvalitet. 

I två salar får besökare uppleva konst och kultur i möte med vår tids angelägna frågor. Konsthallen är en plats för möten, samtal och kunskap om konst och samhälle. Centralt är existentiella och filosofiska perspektiv som ger utrymme för reflektion, kritiskt tänkande och kreativitet. Utställningarna produceras i samarbete med konstnärer, konsthallar och museer över hela världen. Örebro konsthall värnar om god konstpolitik för konstarternas och konstutövarnas möjligheter att verka fritt, självständigt och obundet. Genom konstnärlig frihet och en armlängds avstånd möjliggörs utveckling av konst av genreöverskridande karaktär.

Hitta hit

Aktuella utställningar

OpenArt 2024

In the power of our unexpressed or unrecognized feelings

 15 jun - 8 sep 2024

Örebro konsthall, Örebro