Örebro konsthall

/media/o5jf5z01/fasad-kk-öbkhl.jpg

Örebro konsthall vill vara en angelägen mötesplats som inspirerar, engagerar och öppnar upp för nya perspektiv och upplevelser. Vi vill möjliggöra för fler möten med konst och strävar efter låg tröskel och konstnärlig höjd!

På Örebro konsthall utforskas existentiella och angelägna samhällsfrågor och konsten för konstens egen skull. Vi vill inspirera, väcka nyfikenhet och fördjupa kunskapen om konst och vår samtid.

För att ta del av Örebro konsthalls utställningar och publika program kan du besöka oss på Nygatan 7 i det tidigare Riksbankshuset i Kulturkvarteret i Örebro.

Här visar vi svensk och internationell samtidskonst och arrangerar visningar och programpunkter där du kan ta del av bland annat konstnärssamtal, poesi, dans och performance. Konstsamtal och skapande verksamhet kan inspirera till att väcka nya tankar och känslor.

Örebro konsthall arbetar på uppdrag av Kulturnämnden för att ge konstupplevelser, sprida kunskap om konst och göra konsten tillgänglig för barn, ungdomar och vuxna.

Örebro konsthall förvaltar den kommunala konstsamlingen samt projektleder nya konstnärliga gestaltningar i hela kommunen genom enprocentsregeln.

Hitta hit

Aktuella utställningar

OpenArt 2024

Örebro konsthall är en del av OpenArt 2024

 15 jun - 8 sep 2024

Örebro konsthall, Örebro

Sara Wallgren

Drawing a Breath

"Jag tänker mig att allt börjar med ett andetag. En sång, ett ord eller livet generellt måste börja med att vi lånar luf…

 2 sep - 14 jan 2024

Örebro konsthall, Örebro