Eksjö Museum

Eksjö Museum

/media/5idbpbbt/eksjö-museum_2020.jpg

Eksjö museum kom till genom en donation från en Albert Engström-samlare på 1960-talet. Verksamheten har sedan utökats med konsthallar, stadshistorisk utställning, militärmuseum och en ökad satsning på pedagogisk verksamhet. Idag är Eksjö museum ett givet besöksmål i den unika trästaden. I konsthallarna visas samtidskonst och andra utställningar över aktuella ämnen.

Museigården används vid konserter och work-shops och är en omtyckt mötesplats i staden, med aktiviteter för barn och en plats att hänga på. Trädgården utformades av studenter vid Alnarps lantbruksuniversitet år 1993, den förnyades under 2020 med en stor mängd nyplanteringar. Alla växter har en kulturhistorisk koppling och flera ingår i en nationell satsning för att bevara och använda gamla svenska kulturväxter (POM). Det är också ett verktyg för att förverkliga konventionen om biologisk mångfald. Här hittar du växter för bin och andra pollinatörer, för växtfärgning, kryddörter och medicinalväxter.

Museibyggnaderna uppfördes till en början för garveriverksamhet vid Felix Aschans läderfabrik. Eksjö museum flyttade in 1968 efter att Eksjö stad tagit emot en donation från Albert Engström-samlaren Carl David Carlsson. En förutsättning för gåvan var att konsten skulle visas och hela samlingen tas om hand. På så sätt skapades museet. Den stadshistoriska utställningen Eksjö genom seklerna invigdes år 1993. År 2004 tillkom Smålands militärhistoriska museum.

Hitta hit

Aktuella utställningar