Jenny Carlsson Grip får Åke Andrén Stiftelsens prestigefyllda konstnärsstipendium 2022

Konstnären Jenny Carlsson Grip, född i Ronneby 1984, tidigare verksam i Stockholm men numera bosatt på en släktgård utanför Kallinge, har utsetts till årets mottagare av Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium 2022. Stipendiesumman är 500.000 kr.


Spara som favorit

 13 oktober 2022

Jenny Carlsson Grip är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå. Master of fine Arts 2013. Hon har haft separatutställningar på bland annat Norrtälje Konsthall och Kulturcentrum i Ronneby samt i Finland och är representerad bland annat vid Statens konstråd, region Blekinge, och Stockholms stad. 

Jenny Carlsson Grip är i samband med utnämningen aktuell med en ny utställning på Prins Eugenes Waldemarsudde i Stockholm. Visas mellan  26 oktober och 27 november. Nästa vecka kan ni läsa Bo Madestrands recension ! 

Klicka här för att läsa mer 

Juryns motivering för stipendiaten 20022:

Jenny Carlsson är född och uppvuxen på ett jordbrukshemman som i generationer tillhört hennes familj. Där gavs ingen möjlighet att glömma varifrån vi kommer och vart vi går. Hennes måleri är som kraftfulla spadtag i jorden där växande och förmultnande möts i kraftfulla famntag, på samma sätt som ljus möter mörker, årstider avlöser varandra och väder och vind står för rörelsen.

Även om måleriet aldrig gick under praktiserades det under lång tid med både tveksamhet och ironi, som en opålitlig vän i ateljén. I den värld Jenny Carlsson växte upp fanns det ingen plats för denna tvekan och ironi. Penslar mättade med färg möter en obändig natur på lika villkor i hennes starkt uttrycksfulla och storartade måleri.

Årets jury har bestått av Karin Sidén, överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde, Olle Granath, tidigare chef för Moderna Museet och Nationalmuseum samt konstnären Filippa Arrias, tidigare lektor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Stipendiet delas ut på Prins Eugens Waldemarsudde den 25 oktober 2022. En mindre utställning med stipendiaten visas på museet fr.o.m. den 26 oktober – 27 november 2022. Åke Andrén Stiftelsens Konstnärsstipendium inrättades 2012 med syfte att premiera en ung lovande konstnär med en halv miljon kronor. / Konstguiden / TT / Åke Andrén Stiftelsen

Jenny Carlsson Grip_2

 

Jenny Carlsson Grip

 

JENNY CARLSSON GRIP
ÅKE ANDRÉN STIFTELSENS KONSTNÄRSSTIPENDIAT 2022
PRINS EUGENES WALDEMARSUDDE
26 OKTOBER – 27 NOVEMBER