Matilda Kästel

/media/t0kbeoyi/ostron.jpg

Jag arbetar med glas och blandade medier, vare sig det är andra material, kinetik eller performance. Att arbeta med interaktion gör kroppen till en viktig del av min process. Både som inspiration, men också som ett arbetsverktyg och som mottagare. Glas är taktilt i varje steg av tillverkningen, och jag vill att det ska uppfattas. Det är en motsägelse att känna utan att röra, och jag vill att det ska kännas.

Hitta hit