Gävle Konstcentrum

Gävle Konstcentrum

/media/vjdlru3n/starthero.jpg

Gävle Konstcentrums konsthall ligger i Silvanum, ett modernistiskt mästerverk och ett av Gävles mest kända byggnader.

Byggnaden Silvanum ritades ursprungligen för skogsmuséet Silvanum och stod färdig 1961. Arkitekten bakom denna, en av Gävles mest intressanta byggnader, är Sven Wranér som i samverkan med Erik Herlöw ritade detta fina exempel på transparent och lätt modernism.
Initiativet kom från dåvarande länsjägmästaren Erik Persson, vars vision var att allmänheten skulle bli upplyst om skogsnäringens betydelse för landet.
Under drygt fyrtio år pågick Silvanums verksamhet och åtskilliga är de Gävlebor som har minnen från utställningar, slöjdmässor och den omtalade fågelsång från olika årstider, till vilken man kunde lyssna i lurar. Idag finns inte längre skogsmuséet, men platsen har alltjämt en stark lokal förankring och minnet lever kvar.

Hitta hit

Inga aktuella utställningar!