Innehåll från Tag : Polen

Nya polska regeringen byter ut biennalkonstnär

Czwartos valdes av den förra nationalistiska högerregeringen som leddes av partiet Lag och rättvisa (PIS). Valet av hono…

 04 januari 2024

Jens Christiansen