Innehåll från Tag : Laurie Andersson

Laurie Anderson lämnar tysk professur i protest

Detta sedan universitetsledningen inlett diskussioner med henne med anledning av ett öppet brev till stöd för palestinie…

 07 februari 2024

Jens Christiansen